Close
  Preferences
  Pretraga

  Mobitel Nokia N150 2023, plava

  Mobitel Nokia N150 2023, plava
  Proizvođač:Nokia
  Jedinstvena šifra artikla:55937
  Dostupnost:Na stanju
  89,00 KM

  Mobilni uređaj

  Težina 1 : 90,53 grama

  Dimenzije: visina 132,00 mm x širina 50,5 mm x debljina 15,00 mm

  Zapremina: 87.226cc (cm 3 )

  Paket

  Težina: 41,6 grama

  Dimenzije: Dužina: 125 mm x Širina: 138 mm x Visina: 33 mm

  Zapremina: 569 cc (cm3)

  Materijal: CCNB + G Flute valovita ploča

  Environmental Features

  Materijali i supstance:

  • Bez bromiranih i hloriranih jedinjenja i antimon trioksida, kao što je definisano u Nokia Substance List 2019
  • Bez PVC-a
  • Bez nikla na površini proizvoda

  Pakovanje:

  • Napravljen od obnovljivog materijala
  • Sadrži do 70% recikliranog materijala u valovitom kartonu
  • Ambalaža se 100% može reciklirati
  • Minimiziran paket

  reciklaža:

  • Svi materijali uređaja mogu se povratiti kao materijali i energija

  Korisnički vodič:

  • Štampanje u jednoj boji

  Energetske efikasnosti:

  • Isključite podsjetnik punjača

  Korišteni materijali

  Pažljivim odabirom materijala nastojimo smanjiti utjecaj naših proizvoda na okoliš. Donja lista prikazuje procijenjene proporcije materijala korištenih za izradu ovog mobilnog uređaja.

  • Metali: 14%
  • Baterija: 24%
  • Keramički materijali: 9%
  • Plastika: 52%
  • Ostalo: 1%

  Metali: Npr. nerđajući čelik, bakar, cink, aluminijum. Naši proizvodi sadrže ~0,1-0,2% plemenitih metala. Keramički materijali: staklo, ostala keramika. Plastika: npr. ABS/PC, PET, PA, epoksid. Baterija: npr. jedinjenje litijum kobalta, grafit, aluminijum, bakar. Ostalo: Nemetali kao što je silicijum. Ostali materijali kao što su ljepila.

  Ograničene supstance

  Proaktivno upravljamo i pratimo sve supstance u našim proizvodima, a ne samo one koje izazivaju zabrinutost. Imamo stroge zahtjeve za supstance koje nisu dozvoljene u našim proizvodima.

  Ovaj proizvod je u potpunosti usklađen sa svim relevantnim globalnim propisima, na primjer:

  • RoHS Direktiva 2011/65/EU sa amandmanom (EU) 2015/863
  • “Mjere za upravljanje ograničenom upotrebom opasnih supstanci sadržanih u električnim i elektronskim proizvodima” poznatije kao “Kina RoHS 2.0”
  • Evropska uredba REACH 1907/2006/EC
  • Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač
  • Kalifornijski prijedlog 65

  Pored toga, dobrovoljno smo ograničili upotrebu mnogih drugih štetnih supstanci i skrenuli pažnju na supstance kao što su senzibilizatori kože i supstance koje mogu naštetiti životnoj sredini ili korisniku tokom životnog ciklusa proizvoda. Neki detalji takvih supstanci za ovaj proizvod su navedeni u nastavku:

  • Proizvod ne sadrži i nije proizveden od konfliktnih minerala koji su nastali u Demokratskoj Republici Kongo ili susjednim zemljama
  • Površina ovog uređaja je bez nikla
  • Ovaj proizvod ne sadrži bromirana ili hlorirana jedinjenja ili antimonov trioksid kao što je navedeno u listi supstanci kompanije Nokia Technologies 2017.
  • Polivinilklorid (PVC) se ne koristi u ovom proizvodu ili njegovoj ambalaži

  Potrošnja energije ²

  Punjač za mobilni uređaj Energy

  ☆☆☆☆

  Pet zvjezdica = energetski najefikasniji

  • dobrovoljni sporazum EU i industrija
  • IPP faza projekta 1
  • Proizvođač/Proizvođač: HMD
  • Model: AC-18
  • Potrošnja bez opterećenja: <0,15W

  Isporučena baterija je u skladu sa Direktivom o baterijama EU 2013/56/EU i ne sadrži kadmijum, olovo ili živu u koncentracijama većim od onih definisanih u direktivi.

  Isporučeni punjač ispunjava EU ErP direktivu i propis 278/2009 i EU Kodeks ponašanja o energetskoj efikasnosti eksternih izvora napajanja.

  Poziv (GSM): 560 mW

  Način mirovanja DS(GSM): 8 mW

  Potrošnja energije punjača bez opterećenja: AC-18 <0,075 W

  Težina punjača: 33 grama

  Kapacitet baterije: BL-5C 1020 mAh

  Težina baterije: 22 grama

  Pakovanje

  Radimo na smanjenju utjecaja naše ambalaže na okoliš odabirom održivih materijala, smanjenjem veličine ambalaže, smanjenjem količine materijala koji koristimo i razmatranjem onoga što se događa s paketom kada više nije potreban.

  Naša ambalaža ne sadrži opasne ili ograničene supstance i u potpunosti je usklađena sa EU direktivom 2013/2/EU.

  Reciklaža

  Upotrebljene elektronske proizvode, baterije i materijale za pakovanje uvijek vratite na posebno mjesto za prikupljanje recikliranja. Na taj način pomažete u sprječavanju nekontrolisanog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala.

  • Svi mehanički dijelovi kao i materijali za pakovanje su označeni gdje je to praktično moguće. Plastični dijelovi su označeni u skladu sa standardima ISO 11469 i ISO 1043-1 do -4.

  • Ovaj proizvod i njegova baterija označeni su simbolom prekrižene korpe za otpatke (WEEE Direktiva) kako bi se označilo da se ne smiju odlagati s običnim kućnim otpadom i da ih je potrebno odnijeti na odgovarajuće mjesto za prikupljanje.

  Sadržaj prodajnog paketa i karakteristike proizvoda mogu se razlikovati ovisno o regiji i varijanti proizvoda.

  1 Težina može varirati ovisno o npr. varijanti proizvoda. 2 Izmjerene vrijednosti zavise od nekoliko faktora, npr. mjernog okruženja, frekvencije i mrežnih postavki operatera. Mjerenja su obavljena na 1800 MHz prema referentnom dokumentu: Zvanični dokument GSM udruženja: DG.09, 'Tehnika mjerenja vijeka trajanja baterije' http://www.gsma.com/newsroom/technical-documents/